Monday, November 14, 2011

hari iniiiiiii ... aku rasa kopi nikmat sekali ...

hari iniiiiii ... aku rasa kopi nikmat sekali ...  (iwan fals - oemar bakri)

with my Sony Ericsson Elm camera